Project Description

RIP Tony Cozier – A touching cartoon by Satish Acharya

காலமான மேற்கிந்தியத் தீவுகளின் கிரிக்கெட் விமர்சகர் டோனி கோசியருக்கான அஞ்சலி கார்ட்டூன்